Och 2017/2018 hunn nees vill engagéiert Matbierger hiren Éischthëllefscours am CID ofgeschloss. 

A Präsenz vum Diddelenger Buergermeeschter Dan Biancalana, de Schäffe Josiane Di Bartolomeo-Ries a Claudia Dall'agnol, sëlleche Vertrieder vum Gemengerot wéi och dem Vertrieder vun der Verwaltung vun de Rettungsdéngschter, Steve Mack, kruten déi ronn 60 Participanten hiren Diplom Iwwerrescht.

Och de Franséischen Éischthëllefscours deen am Februar ugaangen ass ass mat ronn 80 Participante gutt besicht.

De nächsten Éischthëllefscours op Lëtzebuergesch fänkt am September 2018 un.

Foto

News 2018

JoomShaper